Bienvenidos a Centre Mèdic Sant Ramon

Our services

Grupo de habilidades sociales para niños y adolescentes

HABILITATS SOCIALS PER A NENS I ADOLESCENTS

Què són les Habilitats Socials?

Són aquelles conductes que les persones emeten en situacions interpersonals per obtenir una resposta positiva dels demés.
En el grup d’habilitats socials ensenyem als nens i adolescents a millorar la seva capacitat per a
relacionar-se i comunicar-se amb els altres.


El taller consta de 3 sessions al mes, de 90 min de durada.

OBJECTIUS GENERALS

  • Establir un entorn de confiança.
  • Millorar habilitats de regulació emocional.
  • Millorar l’autoestima i sentiment de valia personal.
  • Promoció de la competència social i foment de les relacions interpersonals.
  • Oferir experiències socials gratificants.
  • Clarificar distorsions cognitives.

ESTRUCTURA DEL TALLER

1er BLOC: INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL
_ Reconeixement i verbalització d’emocions:
_ Diferenciació d’emocions
_ Expressar i rebre emocions
_ Expressar autoafirmacions positives
_ Aprendre a gestionar les pròpies emocions i les dels altres:
_ Controlar les emocions desagradables
_ Habilitats d’afrontament del cos, la ment i la conducta:
_ Noves habilitats d’afrontament

2on BLOC: HABILITATS D’INTERACCIÓ SOCIAL
_ Habilitats bàsiques d’interacció social (opcional):
_ Somriure, saludar, presentació, demanar favors.
_ Habilitats per fer amics:
_ Alabar i reforçar als altres, unir-se als joc dels altres, cooperar i compartir.
_ Habilitats conversacionals:
_ Iniciar, mantenir i finalitzar converses, unir-se a la conversa dels altres.
_ Comunicació verbal i no verbal (assertiva, passiva i agressiva).
_Habilitats relacionades amb els sentiments, emocions i opinions.
_ Assertivitat i confiança: defensar els propis drets i les pròpies opinions.
_ Habilitats de resolució de problemes:
_ Identificar problemes interpersonals, buscar solucions, anticipar les conseqüències, elegir una solució,
posar-la en pràctica i analitzar els resultats.
_ Habilitats relacionades amb els adults:
_ Cortesia, reforç, petició i conversa amb l’adult.

BLOC 3: MINDFULNESS
_ Respiració, relaxació i visualització.


Los talleres serán de mínimo 4 personas y máximo 10.

*Para apuntarse llamar al teléfono 93 466 2444 o 609 872 328.